Cà phê được cái rất ngầu...

...ngao du đến đâu, cà phê bèn hoà nhập và trở thành dân địa phương ở đấy. Mỗi quốc gia, vùng miền đều có cách uống cà phê riêng. Thưởng thức cà phê, vì vậy, cũng là cách để thưởng thức một phần văn hoá bản địa.

Chủ Nhật 26/05/2019
21/04 Nhâm Tuất
Chủ Nhật 26/05/2019
21/04 Nhâm Tuất

About The Coffee Man Will Firth & Vietnam’s Specialty Coffee Movement

I’ve been researching and working in the growing specialty coffee industry in Vietnam since 2012. My mission is to change the way the world sees Vietnamese coffee. I work with growers, green coffee processors, roasters, cafe owners, and baristas in Dalat and Saigon as a teacher, consultant, and enthusiast. I always want to talk about […]

Xem thêm

Vietnam’s small (but growing) specialty coffee movement

Tran Nhat Quang drives his black 4×4 slowly past small farms and derelict French villas on the outskirts of Da Lat — Vietnam’s “Petit Paris.” He breaks, suddenly, and points out a rangy Bourbon-Arabica shrub in someone’s front yard. “The best coffee in Vietnam is here,” he cries with a wag of his long index […]

Xem thêm

Cà phê tìm
đúng người…

Mùa hái cà phê trong chuỗi sản xuất cà phê Là Việt. TTTG-VN – Theo đuổi giấc mơ làm ra hạt cà phê ngon và sạch “Là Việt”, nhưng rang xay và pha chế đúng tiêu chuẩn Mỹ, bằng máy móc hiện đại, Trần Nhật Quang đã tìm lên Đà Lạt. Nơi hội đủ điều […]

Xem thêm
A DECENT
WISH FOR TET