Cà phê được cái rất ngầu...

...ngao du đến đâu, cà phê bèn hoà nhập và trở thành dân địa phương ở đấy. Mỗi quốc gia, vùng miền đều có cách uống cà phê riêng. Thưởng thức cà phê, vì vậy, cũng là cách để thưởng thức một phần văn hoá bản địa.

Chủ Nhật 12/07/2020
22/05 Bính Thìn
Chủ Nhật 12/07/2020
22/05 Bính Thìn

back to products

Set Phin & Cà Phê

Tiện Lợi

330.000₫ +

Cà Phê Phin

340 grams

Truyền Thống, Đậm Mạnh

135.000₫ +

Rich

250 grams

Vị sô-cô-la đen. Mạnh. Đậm.

125.000₫ +

Improving Vietnam’s Coffee Quality, One Variety At A Time

Although it is the world’s second-largest coffee producer, Vietnam has never had a reputation for producing high-quality Arabica. Robusta accounts for the majority of beans grown in the country, meaning that the likeliest place you’ve experienced Vietnamese coffee is in espresso blends—where it’s added for crema-improving qualities—or as instant, freeze-dried powder. This year, three domestic […]

Xem thêm

Vietnam’s Arabica Push on La Viet Dalat

-Cafe culture: the Western-style brews at La Viet Coffee in Dalat are something of a novelty in the town. During a meal on a farm outside Dalat, Cil Ha Sen recalls how government officials dropped off arabica coffee seedlings to his community in 2001. Before that, they had mostly survived on tubers and by trapping […]

Xem thêm