Coffee is the kind of traveller…

....who blends in and becomes native wherever it goes. Everywhere in the world people have their own way with coffee. When you take a sip of coffee, you're taking a sip of local culture.

Mon 14/10/2019
16/09 Giáp Thân
Monday 14/10/2019
16/09 Giáp Thân

A story about Saigon alleys
Have a read
La Viet in Saigon
Have a read
The story of La Viet phin
Have a read

There is no secret to proper coffee…

...except every step from farm to cup has to be done with technique, mindfulness and sensation. The cherries are hand-picked at their peak of ripeness, processed within the day, then brought to life by our passionate roasters. For us, there is no specialty coffee. There are only special people who make coffee with all their hearts.

Đà Lạt Serie 1 – The 1893

250 grams

Dried Fruit, Black Tea, Bitter-Sweet

150.000₫ +

Special House Blend

1 kilogram

Smooth, Subtle

400.000₫ +

Bold

1 kilogram

Rich. Intense.

285.000₫ +

Kiên Định Với Giá Trị Cà Phê Việt ( phần 2 )

Có trang trại và nhà máy riêng đầu tư ban đầu khoảng 5 tỷ, dây chuyền cà phê nhân 1 tấn/giờ và dây chuyền rang công suất 1 tấn/ngày, vì sao anh lại vất vả cực nhọc một nắng hai sương với người nông dân, để trở lại với nông nghiệp sạch? Nếu một mình […]

Learn more

Kiên Định Với Giá Trị Cà Phê Việt ( phần 1 )

Ông Trần Nhật Quang, Giám đốc Công ty cà phê Là Việt Cũng từ đây, anh xây dựng một cộng đồng làm cà phê đặc sản thông qua việc tổ chức các cuộc thi về chất lượng hạt cà phê hàng năm (Vietnam Arabica Coffe Bean Contest) bắt đầu từ 2004, và tiến về Sài […]

Learn more