Coffee is the kind of traveller…

....who blends in and becomes native wherever it goes. Everywhere in the world people have their own way with coffee. When you take a sip of coffee, you're taking a sip of local culture.

Thursday 22/08/2019
22/07 Tân Mão

There's a flavor for everyone

Our whole bean coffee is made from hand-picked, carefully sorted and processed Arabica beans and comes in three roasting levels. You may grind your beans right before brewing, or ask our baristas to do it for you. They’ll know the right grind size for your brewing equipments at home. Also, remember to use the tin tie tab to re-seal the bag; that’ll protect your beans’ natural flavors.

  • All products
  • 01.Whole bean
  • 02.Ground coffee
  • 03.Coffee set
  • 04.Accessories
  • 05.Horeca

Đà Lạt Serie 3 : Prenn

Citrus, Melon, Sweet Aftertaste

220.000₫ +

Đà Lạt Serie 2 : Datanla

Nougat Candy, Dark Chocolate, Fruity

165.000₫ +

Đà Lạt Serie 1 – The 1893

Dried Fruit, Black Tea, Bitter-Sweet

150.000₫ +

Cold Brew

Mát Lạnh, Êm Ru

299.000₫ +

Ground Cold Brew

Deep Smooth, Understanding

299.000₫ +

Special House Blend

Smooth, Subtle

400.000₫ +

Dark Roast

Deep Bitter, Sweet Aftertaste

330.000₫ +

Whole-bean trio

Simple. Thoughtful.

350.000₫ +

Phin holder

Aesthetic. Convenient.

450.000₫ +

Phin

Flexible. Convenient.

200.000₫ +

Bold

Rich. Intense.

285.000₫ +

Aromatic

Balanced. Complex.

355.000₫ +

Classico

Balanced. Complex.

99.000₫ +

Traditional

Dark. Bold.

116.000₫ +

Rich

Dark chocolate. Intense. Rich.

125.000₫ +

Balanced

Vanilla. Balanced. Delicate.

125.000₫ +

Light

Fruity. Smooth. Mild.

125.000₫ +

Đà Lạt Serie 3 : Prenn

Citrus, Melon, Sweet Aftertaste

220.000₫ +

Đà Lạt Serie 2 : Datanla

Nougat Candy, Dark Chocolate, Fruity

165.000₫ +

Đà Lạt Serie 1 – The 1893

Dried Fruit, Black Tea, Bitter-Sweet

150.000₫ +

Rich

Dark chocolate. Intense. Rich.

125.000₫ +

Balanced

Vanilla. Balanced. Delicate.

125.000₫ +

Light

Fruity. Smooth. Mild.

125.000₫ +

Classico

Balanced. Complex.

99.000₫ +

Traditional

Dark. Bold.

116.000₫ +

Whole-bean trio

Simple. Thoughtful.

350.000₫ +

Phin holder

Aesthetic. Convenient.

450.000₫ +

Phin

Flexible. Convenient.

200.000₫ +

Cold Brew

Mát Lạnh, Êm Ru

299.000₫ +

Ground Cold Brew

Deep Smooth, Understanding

299.000₫ +

Special House Blend

Smooth, Subtle

400.000₫ +

Dark Roast

Deep Bitter, Sweet Aftertaste

330.000₫ +

Bold

Rich. Intense.

285.000₫ +

Aromatic

Balanced. Complex.

355.000₫ +

Kiên Định Với Giá Trị Cà Phê Việt ( phần 2 )

Có trang trại và nhà máy riêng đầu tư ban đầu khoảng 5 tỷ, dây chuyền cà phê nhân 1 tấn/giờ và dây chuyền rang công suất 1 tấn/ngày, vì sao anh lại vất vả cực nhọc một nắng hai sương với người nông dân, để trở lại với nông nghiệp sạch? Nếu một mình […]

Learn more

Kiên Định Với Giá Trị Cà Phê Việt ( phần 1 )

Ông Trần Nhật Quang, Giám đốc Công ty cà phê Là Việt Cũng từ đây, anh xây dựng một cộng đồng làm cà phê đặc sản thông qua việc tổ chức các cuộc thi về chất lượng hạt cà phê hàng năm (Vietnam Arabica Coffe Bean Contest) bắt đầu từ 2004, và tiến về Sài […]

Learn more

Doanh nhân trẻ đưa cà phê Lâm Đồng xuất ngoại

Sinh năm 1980, thành lập Công ty TNHH Cà phê Là Việt vào năm 2013, cả tuổi đời, tuổi nghề, lẫn tuổi doanh nghiệp dù còn trẻ măng, nhưng giám đốc Trần Nhật Quang đã nhanh chóng quảng bá, xúc tiến, đưa cà phê Lâm Đồng xuất ngoại hàng chục tấn mỗi năm sang những thị trường […]

Learn more