Đà Lạt Series 4 – D’Ran

185.000 VND

Đà Lạt Series 4 – D’ran: Coffee Beans are from Dục Stream, Trường Xuân Village, Xuân Trường commue, Đà Lạt, natural process, with the flavors of raisin, malt, tomato and spicy.

– Packaging: 250gr
– Ingredients: 100% Arabica beans
– Roasting level: Light Medium

 

SKU: GL008-1 Categories: , Tags: , ,