Cà phê được cái rất ngầu...

...ngao du đến đâu, cà phê bèn hoà nhập và trở thành dân địa phương ở đấy. Mỗi quốc gia, vùng miền đều có cách uống cà phê riêng. Thưởng thức cà phê, vì vậy, cũng là cách để thưởng thức một phần văn hoá bản địa.

Thứ Tư 01/04/2020
09/03 Giáp Tuất
Thứ Tư 01/04/2020
09/03 Giáp Tuất

Giỏ hàng

Your cart is currently empty.

ø quay về cửa hàng ø