Cà phê được cái rất ngầu...

...ngao du đến đâu, cà phê bèn hoà nhập và trở thành dân địa phương ở đấy. Mỗi quốc gia, vùng miền đều có cách uống cà phê riêng. Thưởng thức cà phê, vì vậy, cũng là cách để thưởng thức một phần văn hoá bản địa.

Chủ Nhật 12/07/2020
22/05 Bính Thìn
Chủ Nhật 12/07/2020
22/05 Bính Thìn

Giỏ hàng

Your cart is currently empty.

ø quay về cửa hàng ø