Cà phê được cái rất ngầu...

...ngao du đến đâu, cà phê bèn hoà nhập và trở thành dân địa phương ở đấy. Mỗi quốc gia, vùng miền đều có cách uống cà phê riêng. Thưởng thức cà phê, vì vậy, cũng là cách để thưởng thức một phần văn hoá bản địa.

Thứ Tư 26/02/2020
04/02 Kỷ Hợi
Thứ Tư 26/02/2020
04/02 Kỷ Hợi

Ba Đình
  • 25 Ngõ 57 Láng Hạ
Welcome to our place
Open : 7:00 - 22:00
Free parking

    HELLO LAVIET
    +852 9849 4495

    dicaphe@laviet.coffee