COFFEE LOVERS SERIES 2- QUALITY TEES, FREE COFFEE
Thêm thật nhiều năng lượng cho ngày mới bằng một ly cà phê đậm vị và áo coffee thông qua ưu đãi đặc biệt từ Routine:
⚡️ Mua 01 áo Coffee tặng ngay 01 cà phê Là Việt
⏰ Thời gian diễn ra: 1.11 đến 31.12.2023
▪️ Áp dụng tại các chi nhánh Routine TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Lạt
▪️ Các sản phẩm áp dụng: 10F23TSS013, 10F23TSS062, 10F23TSS082, 10F23TSS078, 10S23TSS060, 10S23TSS062, 10S23TSS075
Đến Routine shopping ngay!